รวมมิตร กู้ไฟล์ในแบบต่างๆ

ไฟล์หาย ลบไฟล์ผิดพลาด ปัญหาการลบไฟล์ผิดพลาด หรือการฟอร์แมทดิสก์ ทำให้ข้อมูลสูญหาย สามารถเกิดได้กับทุกๆ คนที่ใช้คอมพิวเตอร์ แต่ว่า ถ้าเกิดขึ้นแล้ว เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร บทความนี้ ได้รวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไข ซึ่งพยายามครอบคลุมในทุกๆ ปัญหาที่อาจเกิดกับดิสก์ได้ พร้อมกันนี้ยังมีการแนะนำเครื่องมือช่วยในการช่วยกู้ไฟล์ในแต่ละเภทอีกด้วย ทั้งนี้ เหมาะมาก สำหรับมือใหม่ และมืออาชีพที่ไม่สันทัดการแก้ไขปัญหานี้

Read more

3 ฟรีโปรแกรมกู้ไฟล์ ไม่ลองไม่รู้

ไฟล์หาย แก้ปัญหาได้ด้วยฟรีโปรแกรม ปัญหาของการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งที่พบก็คือ ปัญหาการลบไฟล์ผิด หรือมีการ format ฮาร์ดดิกส์ไปแล้ว แต่ยังต้องการไฟล์เก่ากลับมาใช้งาน ปัญหาเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกองค์กรหรือแม้กระทั่งส่วนตัว แต่คุณมีวิธีการจัดการอย่างไร 

Read more