3 ฟรีโปรแกรมกู้ไฟล์ ไม่ลองไม่รู้

ไฟล์หาย แก้ปัญหาได้ด้วยฟรีโปรแกรม ปัญหาของการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งที่พบก็คือ ปัญหาการลบไฟล์ผิด หรือมีการ format ฮาร์ดดิกส์ไปแล้ว แต่ยังต้องการไฟล์เก่ากลับมาใช้งาน ปัญหาเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกองค์กรหรือแม้กระทั่งส่วนตัว แต่คุณมีวิธีการจัดการอย่างไร 

Read more