เจาะลึกการใช้ Recycle Bin

ถังขยะ หรือ Recycle Bin คุณทราบหรือไม่ว่าถังขยะบนคอมพิวเตอร์ของเราก็มีโอกาสเต็มได้เหมืือนกับถังขยะทั่วๆ ไป ซึ่งเท่าที่เข้าใจ Recycle Bin คือที่เก็บไฟล์ต่างๆ ที่เรามีการลบทิ้งจากคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะลบด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม อย่างไรก็ตามโดยปกติ เราสามารถกู้ไฟล์กลับมาได้ ด้วยวิธีการ Restore เช่นกัน

Read more