Reflector คืออะไร

อีกหนึ่งตัวช่วยในการถ่ายภาพ Reflector เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดการกับแสง สามารถใช้สำหรับเพิ่มแสง ด้วยการสะท้อนแสง และลดแสง ด้วยการดูดซับแสง รวมทั้งสามารถลดความแรงของแสงได้อีกด้วย สิ่งเดียวที่ Reflector ทำไม่ได้ คือ ไม่สามารถเป็นตัวกำเนิดแสงได้ เพราะตัวมันเองไม่มีแสงเช่นเดียวกับแฟลช

Read more