ทิปการเอา Formatting ออกใน Word

Formatting บนเอกสาร Word คืออะไร เวลาเราพิมพ์งานบนโปรแกรม Microsoft Word สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมักจะทำก็คือ การกำหนดรูปแบบตัวอักษร การทำตัวหนา ตัวบาง ตัวเอียง หรือแม้กระทั่งการใส่สี ปรับขนาดของตัวอักษร สิ่งเหล่านี้ เรารวมเรียกว่า Formatting  อย่างไรก็ตาม เรามักมีการ copy

Read more