ทิปการเอา Formatting ออกใน Word

Formatting บนเอกสาร Word คืออะไร เวลาเราพิมพ์งานบนโปรแกรม Microsoft Word สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมักจะทำก็คือ การกำหนดรูปแบบตัวอักษร การทำตัวหนา ตัวบาง ตัวเอียง หรือแม้กระทั่งการใส่สี ปรับขนาดของตัวอักษร สิ่งเหล่านี้ เรารวมเรียกว่า Formatting  อย่างไรก็ตาม เรามักมีการ copy ข้อมุลจากอินเตอร์เน็ต หรือบนเอกสารอื่นๆ มาแทรกบนเอกสาร Word ของเรา ปัญหาก็คือ Formatting ของเอกสารที่ copy มา ไม่ตรงกับของเรา แถมบางครั้ง ยังทำให้เอกสารของเราดูเพี้ยนๆ ไปเลยก็ได้

Read more