ประโยชน์ของการ uninstall program

ทิปการ Uninstall Programs เมื่อมีการติดตั้งโปรแกรม (Install) ก็ย่อมมีการถอดถอนโปรแกรม (Uninstall) เช่นกัน การถอดถอนโปรแกรมส่วนใหญ่มาจากปัญหาการใช้งาน ความจำเป็นต้องอัพเกรดโปรแกรม หรือการไม่ใช้โปรแกรมเหล่านั้นแล้ว ดังนั้น การถอดถอนโปรแกรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรทำ เพราะอย่างน้อย เราจะได้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลบนฮาร์ดดิกส์เพิ่มขึ้นอีกด้วย แต่การถอดถอนโปรแกรมถ้าทำผิดวิธี อาจทำให้คอมพิวเตอร์มีปัญหาได้ ดังนั้น แนะนำให้ศึกษาวิธีการที่ถูกต้องก่อน

Read more