Responsive Web สุดยอดเว็บยุคนี้

ยุคนี้ เป็นยุคของอุปกรณ์แบบสมาร์ท การพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก แต่เดิมคนพัฒนาเว็บ ต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะกับภาษาพื้นฐานของเว็บ นั่นคือ HTML ต่อมา เรามีเครื่องมือในการช่วยพัฒนาเว็บได้ง่ายมากขึ้น

Read more