Registry ฐานข้อมูลสำคัญของ Windows

ทำความรู้จัก Windows Registry การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนควรทราบและทำความรู้จัก นั่นคือ Windows Registry ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เก็บค่าต่างๆ ของโปรแกรม เราสามารถควบคุมหรือสั่งให้โปรแกรม หรือการแสดงผลของ Windows ทำงานหรือไม่ทำงานได้ด้วย ตัวอย่างเช่น บน Windows 8 มีคำสั่ง

Read more