วิธีการเพิ่ม RSS Feed เข้าไปใน Windows 8

รู้จัก RSS Feed แล้วหรือยัง RSS ย่อมาจาก Really Simple Syndication ส่วนคำว่า Feed ก็หมายถึง การดึง เป็นวิธีการส่งข้อมูลโดยใช้ภาษา XML ทำให้ส่งข้อมูลไปยังที่ต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกมาก ถ้าต้องการรายละเอียดมากกว่านี้แนะนำให้คลิกไปที่หัวข้อ RSS FEED ของเว็บไซต์ของเรา สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำการดึงข้อมูลหรือ Feed มาแสดงบน News ของ Windows 8

Read more