วิธีป้องกันไวรัสที่มาจาก Flash Drive

ระวังใช้ Flash Drive ร่วมกันอาจติดไวรัส ถ้าเรายังคงใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน รับส่งอีเมล หรือค้นหาข้อมูลบนโลกอินเตอร์เน็ต  ความเสี่ยงที่อาจติดไวรัสคอมพิวเตอร์เท่ากับ 100%  แต่ถ้าเราติดตั้งโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส ความเสี่ยงลดลง แต่ไม่ได้หมายความว่า ป้องกันไวรัสได้ 100% ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไวรัสสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ไม่ว่าจะเป็น USB Flash Drive หรือต่อฮาร์ดดิสก์ภายนอก เหมือนการเชื่อมต่อสายตรงไวรัสเข้าคอมพิวเตอร์ยังไงยังงั้น

Read more