เอา Google Searh กลับมาบน Windows 8

Google Search หายไปไหนบน Windows 8 หลายๆ คนที่ใช้งาน Windows 8 หรือ Windows 8.1 สิ่งหนึ่งที่ทุกคนถูกบังคับให้ใช้ค้นหาข้อมูลก็คือ คำสั่ง Search ของ Microsoft นั่นก็คือการเชื่อมต่อกับ Bing.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์

Read more