เจาะลึกการใช้ Search บน Windows 7

คุณเคยหาไฟล์ไม่พบในคอมพิวเตอร์หรือไม่ เชื่อว่าผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกคน น่าจะเคยมีปัญหาลืมไฟล์ที่สร้างไว้ หรือเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ จำไม่ได้ว่าเก็บไว้ที่ไหน โฟลเดอร์ไหน ปัญหานี้ หลายๆ คนก็สามารถแก้ไขได้ โดยเข้าไปที่โปรแกรมที่เปิดใช้งาน และดูส่วนที่เป็น Open Recent (ไฟล์ที่เปิดก่อนหน้านี้) แต่ก็ไม่แน่เสมอไป เพราะยังมีอีกหลายสาเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถค้นหาไฟล์ได้

Read more