วิธีตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์

ถ้าคุณกำลังพิจารณาเป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์ ไม่ว่าคุณกำลังคิดจะลงโฆษณากับเว็บไซต์ หรือต้องการเป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์สักแห่ง คุณอาจต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์นั้นๆ ว่า มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด การขอข้อมูลโดยตรงจากเจ้าของเว็บไซต์ อาจได้ข้อมูลที่บิดเบือนไปบ้าง ไม่ตรง 100% หรือให้ข้อมูลไม่ครบ

Read more

Checklist ตรวจสอบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์

แน่ใจหรือว่าคอมพิวเตอร์ปลอดภัยจากภัยคุกคามออนไลน์ ปัจจุบันการใช้งานคอมพิวเตอร์มีความเสี่ยงกับภัยอันตรายต่างๆ มากมายค่อนข้างสูงมาก สืบเนื่องจากการใช้งานไม่ได้อยู่แค่คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว แต่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อื่นๆ ทั่วโลกผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางหรือเปิดประตูให้ผู้ไม่ประสงค์ดี สามารถเข้ามาบุกรุกได้ตลอดเวลา ดังนั้น การสร้างเกาะกำบัง หรือมีเวรยามรักษาการดูจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เสียแล้ว แต่ที่เราสำคัญ เราผู้ใช้งาน จำเป็นจะต้องเรียนรู้และเข้าใจวิธีการป้องกันเบื้องต้นว่า จะมีวิธีการอย่างไร และคอมพิวเตอร์ของเราได้เปิดความสามารถนั้นๆ แล้วหรือไม่ 

Read more