เคล็ดลับถ่ายภาพแบบไม่ใช้ไม้ Selfie

เหตุผลหลักที่ต้องซื้อไม้ Selfie การถ่ายรูปตัวเอง หรือถ่ายรูปคนหลายๆ คน ที่คนถ่ายเองก็อยากอยู่ในกลุ่มด้วย โดยปกตินอกเหนือจากการซื้อขาตั้งกล้องมาใช้งานแล้ว (ซึ่งไม่สะดวกในการพกพา) คนอีกกลุ่มหนึ่งก็มักจะซื้อไม้ Selfie ซึ่งมีขนาดกระทัดรัดกว่า พับเก็บได้ ไม่หนัก มาทดแทนกัน 

Read more