ปรับเปลี่ยนการแสดงผลวันที่ เวลา บน mac

แสดงผลวันเวลาในรูปแบบไทยๆ  การตั้งค่าการแสดงผลในส่วนของ วันที่ เวลา จะมีผลกับโปรแกรมและการใช้งานคำสั่ง Date Time ในโปรแกรมอื่นๆ ด้วย ดังนั้น ถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของ วันที่ เวลา เราสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยตรง ซึ่ง แน่นอน จุดรวมคำสั่งในการปรับแต่งค่าของ mac จะอยู่ที่เมนู System

Read more