TV ออนไลน์ราคาประหยัด

พร้อมหรือยังกับการเชื่อมต่อทีวีเข้ากับโลกออนไลน์ ทุกวันนี้การเชื่อมต่อโลกออนไลน์ไม่ได้มีเพียงคอมพิวเตอร์เท่านั้น  คนจำนวนมากหันมาใช้อุปกรณ์โมบายอย่างสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ในการเชื่อมต่อ ซึ่งทำให้เราไม่พลาดการติดต่อ ถึงแม้ว่าบ้านเราจะมี 3G / 4G LTE แล้วก็ตาม รูปแบบการเชื่อมต่อก็ยังคงไม่หยุดยั้ง การเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ผ่านทีวี ยังเป็นสิ่งใหม่ที่คนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่ใช้งานกัน อาจเป็นเพราะปัญหาอินเตอร์เน็ตในบ้านเราที่ยังมีประสิทธิภาพไม่มากพอ หรือไม่ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างที่ควรจะเป็น 

Read more