วิธีแชร์ไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ในบ้าน

ใช้ประโยชน์ของการมีคอมฯ มากกว่าหนึ่งเครื่อง สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ปัจุจบัน คนส่วนใหญ่มักมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ตัวอย่างเช่น มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับคุณลูกๆ และคอมพิวเตอร์ Laptop สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ไม่ว่าจะมีมากน้อยเท่าไหร่ ขอให้มีตั้งแต่ 2 เครื่องเป็นต้นไป เราก็สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ได้ง่ายๆ  เพียงใช้ผ่าน Wi-Fi ที่เราใช้อินเตอร์เน็ตอยู่  ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติม

Read more