Wi-Fi Sense คำสั่งใหม่ของ Windows 10

ประกาศจาก Microsoft ! คำสั่ง Wi-Fi Sense ถูกยกเลิกแล้ว สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 เวอร์ชั่น 1803 เป็นต้นไป  แบ่งปันการใช้งาน Wi-Fi เพื่อนๆ หลายคน คงเคย Share การใช้ 3G บนสมาร์ทโฟนกันมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการแชร์เพื่อการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตบนแท็บเล็ต หรือบนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ซึ่งเราเรียกว่า Personal Hotspot (บนไอโฟน) หรือ Tethering (บนแอนดรอยด์) แต่สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 เราสามารถแบ่งปันการใช้งาน Wi-Fi ได้โดยตรงผ่านความสามารถใหม่ที่ชื่อว่า Wi-Fi Sense  ความสามารถนี้มาตั้งแต่ Windows Phone 8.1 ของ Microsoft Windows Phone ครับ

Read more