หลักการทำงานของ shutter speed

ความเร็วในการถ่ายภาพ ความเร็วชัตเตอร์ หรือภาษาอังกฤษ เรียกว่า Shutter Speed คำๆ นี้ อาจได้ยินค่อนข้างบ่อยสำหรับผู้ใช้งานกล้องทุกชนิด แต่หลายๆ คนยังไม่เข้าใจว่า ความเร็วชัตเตอร์ มีผลกับการถ่ายภาพอย่างไร ทำไมต้องเรียนรู้ด้วย ทั้งๆ ที่เราสามารถกำหนดแบบอัตโนมัติได้ เห็นหลายๆ คนบอกว่า การกำหนดความเร็วของชัตเตอร์จะมีผลกับความคมชัดของภาพที่ได้ จริงหรือ และการกำหนดความเร็วของชัตเตอร์ มีหน่วยเป็นอะไร และคำถามท้ายสุด เราควรจะกำหนดความเร็วของชัตเตอร์เท่าไหร่ถึงจะพอดี และได้ภาพที่สวยงามที่สุด ความเร็วชัตเตอร์ คืออะไร ความเร็วในการเปิด หรือปิดช่องรับแสงหรือชุดม่านชัตเตอร์ เพื่อเป็นการควบคุมในเรื่องของเวลาที่ให้แสงเข้ากล้อง นั่นเอง โดยปกติ ชุดม่านรับแสงนี้จะปิดอยู่ ถ้าเราเริ่มกดปุ่มเพื่อถ่ายภาพ ชุดม่านชัดเตอร์นี้จะเปิด และปิดตามเวลาที่เราตั้งไว้ ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้การปรับค่า รูรับแสงไปด้วยน่ะครับ ถ้าใครยังไม่ทราบ ให้กลับไปอ่านหัวข้อ ทำความรู้จัก รูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์สูง หมายถึง เวลาที่ให้แสงสามารถผ่านเข้าสู่กล้องได้น้อย ซึ่งทำให้สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของวัตถุได้ ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ หมายถึง เวลาที่ให้แสงสามารถผ่านเข้าสู่กล้องได้มาก ซึ่งจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของภาพ ค่าของความเร็วชัตเตอร์ หน่วยที่ใช้สำหรับเรียกค่าของความเร็วชัตเตอร์ จะแสดงเป็นวินาที ตัวอย่างเช่น 1/1000 วินาที 1/500 วินาที 1/125 วินาที 1/30 วินาที ทิป เกี่ยวกับความเร็วชัตเตอร์ การตั้งค่าความเร็วของชัตเตอร์ไว้น้อยๆ จะมีผลทำให้แสงเข้ากล้องน้อย ทำให้ภาพที่ได้มีความืดมากว่าปกติ ความเร็วชัตเตอร์มีผลกับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ยิ่งถ้าใช้ความเร็วต่ำๆ จะทำให้เห็นลักษณะของการเคลื่อนไหว เช่น คนวิ่ง, แสงจากรถยนต์, แสงจากพลุ เป็นต้น กล้องที่มีราคาถูกจะมีความเร็วชัตเตอร์โดยประมาณ 30 วินาที ไปจนถึง […]

Read more