คนใช้อีเมลทุกคน ควรรู้จัก SMTP

SMTP คืออะไร และสำคัญอย่างไร ในการรับส่งอีเมล จะมีส่วนประกอบสองส่วนที่สำคัญ นั่นคือ เมลขาเข้า หรือที่เราเรียกว่า Incoming Mail กับเมลเวลาส่งออก เราเรียกว่า Outgoing Mail หรือ SMTP  (Simple Mail Transfer Protocol) ซึ่งการใช่่งานโดยทั่วไป ไม่ว่าเราจะใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตของค่ายไหน ก็ไม่มีปัญหาในการรับ

Read more