คนใช้อีเมลทุกคน ควรรู้จัก SMTP

SMTP คืออะไร และสำคัญอย่างไร ในการรับส่งอีเมล จะมีส่วนประกอบสองส่วนที่สำคัญ นั่นคือ เมลขาเข้า หรือที่เราเรียกว่า Incoming Mail กับเมลเวลาส่งออก เราเรียกว่า Outgoing Mail หรือ SMTP  (Simple Mail Transfer Protocol)

Read more