SEM การตลาดผ่านสื่อโซเชียล

มาทำความรู้จัก SEM ให้ลึกซึ้งกันหน่อย เริ่มต้นด้วยการทำความรู้จัก SEM (Social Media Marketing) กันก่อน และถ้าจะให้แปลตรงๆ คำว่า Social Media Marketing หมายถึง การทำตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งพอจะแบ่งออกได้เป็น สองคำ คือ คำว่า Social Media

Read more