Software Update บน mac

ทำความรู้จัก Software Update  โปรแกรมส่วนใหญ่ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาของตัวโปรแกรมเอง (หรือที่เราเรียกกันว่า บักโปรแกรม) รวมทั้งพัฒนาความสามารถใหม่ๆ เพิ่มขึ้น หรือเพื่อพัฒนาให้รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ใหม่ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น ด้วยเหตุผลนี้ เราคงเข้าใจแล้ว่า เราควรอัพเกรดโปรแกรมหรือไม่

Read more