WOW! เทคโนโลยีจาก SONY

คุณคิดว่า เจ้าสิ่งนี้คืออะไร ดูจากภายนอกก็คงไม่คิดอะไรมากมาย เพราะคิดว่าคงเป็นแค่ลำโพงรุ่นหนึ่งจาก Sony ที่มีหน้าตาเหมือนลูกรับบี้ การเชื่อมต่ออาจใช้เทคโนโลยี NFC ประมาณว่าเป็นแบบเทคโนโลยีไร้สาย คิดแค่นี้ก็ถือว่าหรูมากแล้ว

Read more