วิธีจัดเรียงข้อมูลบน Excel

เรียงข้อมูล อีกหนึ่งความสามารถของ Excel สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่ยังไม่เคยใช้คำสั่งจัดเรียงข้อมูล หรือคำสั่ง Sort บน Microsoft Excel บทความนี้จะมาแนะนำวิธีใช้งาน อย่างไรก็ตาม การจัดเรียงก็มีเงื่อนไขให้เลือกได้หลายอย่างเช่น เรียงจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย รวมทั้ง กรณีต้องการจัดเรียงแบบหลายระดับ เช่น ถ้าเราต้องการเรียงข้อมูลตามที่อยู่ และต้องการให้เรียงตามหมายเลขโทรศัพท์ด้วย

Read more