เครื่องคิดเลขไม่ธรรมดา บน Mac

โปรแกรมเครื่องคิดเลข เครื่องคิดเลข หรือ Calculator เป็นโปรแกรมมาตราฐานตัวหนึ่งที่เราเห็นได้กับทุกๆ ระบบปฏิบัติการ Mac ก็เช่นเดียวกัน มีโปรแกรมเครื่องคิดเลข แต่เป็นเครื่องคิดเลขที่ไม่ธรรมดา ไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาที่เหมือนเครื่องคิดเลขทั่วไป แต่ยังมีความสามารถอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นการแปลงหน่วยวัดค่าต่างๆ เช่น การแปลงสกุลเงินดอลล่าร์มาเป็นเงินไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนโหมดไปเป็นสูตรคำนวณได้อีก แต่ที่ผมประทับใจ น่าจะเป็นการเปล่งพูดออกได้ด้วย

Read more