Speed Shutter mode คืออะไร

ถ่ายภาพอย่างไร ให้ได้ภาพสวย การถ่ายภาพในแต่ละประเภท ก็มีวิธีการที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามสมบูรณ์แบบมากที่สุด สำหรับเรื่องการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ดูจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆ คนยังต้องการคำแนะนำและสนใจมาก 

Read more

ตั้งค่า ISO ให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพ

ISO เรื่องที่ต้องรู้สำหรับนักถ่ายภาพ ความไวแสง หรือชื่อภาษาอังกฤษเต็มๆ คือ ISO Sensitivity หรือ ISO Speed ค่านี้จะเกี่ยวพันกับเรื่องการให้แสงผ่านเข้ามายังกล้องที่ถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การ International Organization for Standardization แต่จะมีความแตกต่างกันของกล้องที่ใช้ฟิล์ม กับกล้องดิจิตอล เนื่องจากเป็นคนละระบบกัน กล้องทั่วไปมีค่าความไวแสง หรือ

Read more