Windows 8 Startup Folder อยู่ไหน

Startup Folder คืออะไร สำหรับผู้ใช้งาน Windows เวอร์ชั่นก่อนหน้า 8 หรือ 8.1 คงอาจเคยสังเกตว่า ในเมนูรายชื่อโปรแกรมต่างๆ จะมีโฟลเดอร์ชื่อ Startup ปรากฏอยู่ด้วยเสมอ โฟลเดอร์นี้ ไว้ใช้สำหรับการใส่ โปรแกรมหรือ shortcut การเรียกใช้โปรแกรม เพื่อสำหรับสั่งให้รันโปรแกรมเหล่านั้น ตอนเปิดเครื่องเข้า Windows โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาคลิกเปิดเข้าโปรแกรมนั้นๆ  ตัวอย่างเช่น หลังจากเปิดเข้า Windows

Read more