เรื่องราวดี ๆ ของพ่อ ในรูปแบบออนไลน์

เรื่องที่อยากแบ่งปัน สำหรับคนไทยแล้ว เชื่อว่าคงต้องได้เห็น ได้ยิน เรื่องราวดีๆ ของพ่อ ทั้งพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมทั้งคำสอนของพ่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหล่วงรัชกาลที่ 9 แต่ผมเองก็ยังเชื่อว่า ยังมีคนไทยอีกจำนวนไม่น้อย ที่อาจไม่ทราบ หรือยังไม่เคยได้ยินในบางพระราชกรณียกิจในอีกหลายๆ แง่มุม

Read more