Subdomain คืออะไร

รู้จักยัง โดเมนเนม เพื่อนๆ มือใหม่ คงรู้จักกับดีแล้วน่ะครับว่า Domain Name คืออะไร ถ้าใครยังไม่ได้ทราบ แสดงว่า ยังไม่ได้อ่านในอีกหลายๆ หน้าของเว็บไซต์ของเราา แนะนำให้อ่านตั้งแต่เริ่มต้นจะดีมากเลยครับ เพราะทางเราพยายามปูพื้นฐานการทำเว็บให้ 

Read more