ไฟล์ SVG คืออะไร

ขยายภาพอย่างไรไม่ให้แตก ไฟล์รูปภาพที่ใช้งานในปัจจุบัน มีมากมายหลายประเภท อย่างเช่นไฟล์ JPG, PNG, GIF หรือแม้กระทั่งไฟล์ TIFF เป็นต้น แต่ละประเภทไฟล์ก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่แล้ว มีปัญหาเหมือนกันคือ เมื่อมีการขยายให้มีขนาดใหญ่ ภาพที่ได้จะแตก ไม่คมชัด และถ้ายิ่งนำไปใช้บนเว็บที่เป็นเว็บ responsive เวลาขยายภาพ จะแตก

Read more