วิธีสลับเปลี่ยนการใช้ Apps บน Windows 8

Apps ที่เปิดไว้หายไปไหน ปัญหาอย่างหนึ่ง สำหรับผู้เริ่มต้นใช้ Apps บนระบบปฏิบัติการ Windows 8 นั่นคือ เรามักจะหา Apps ที่เปิดไว้ไม่พบ บางครั้งเผลอไปโดนไอคอน Apps ตัวอื่น ก็จะเป็นการเปิด Apps ออกมาใหม่ ทำให้ไม่ทราบว่า มี

Read more