เปรียบเทียบเทคโนโลยี Fiber Optic กับสาย UTP

เทคโนโลยีสายสัญญาณ การใช้งานระบบเครือข่าย จำเป็นจะต้องมีสายสัญญาณเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ถึงกัน ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีไร้สายจะเป็นที่นิยมมากเท่าไหร่ก็ตาม แต่โดยพื้นฐานแล้ว ก็ยังคงจะต้องใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ สำหรับสายสัญญาณที่นิยมใช้กันก็คือสาย UTP ที่มีชื่อเรียกว่า CAT5, CAT5e หรือ CAT6 

Read more

อีเธอร์เน็ต อยากเก่งเรื่องเน็ตเวิร์คต้องรู้

ระบบเครือข่ายท้องถิ่น ระบบเครือข่ายท้องถิ่น หรือภาษาอังกฤกเรียกว่า Local Area Network (LAN)  มีการนำเทคโนโลยีอีเธอร์เน็ต (Ethernet) มาใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีเธอร์เน็ตใช้โปรโตคอลหรือมาตราฐานในการรับส่งข้อมูลแบบ CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)  อ่านแล้วอ่านทำให้งงไปบ้าง แต่ก็ให้รับฟังรูปแบบก็เพียงพอครับ  จริงแล้วโปรโตคอลดังกล่าว ใช้สำหรับบริหารการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายเท่านั้นเอง

Read more