ตารางคำสั่งสัญลักษณ์พิเศษของ HTML

การเขียนเว็บด้วยภาษา HTML หรือภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแสดงข้อความบทหน้าเว็บเพจของเรา สามารถพิมพ์ข้อความตรงได้ทันที แต่ถ้าเราต้องการใส่สัญลักษณ์พิเศษที่ไม่ใช่ตัวอักษร หรือตัวเลข เราไม่สามารถพิมพ์สัญญลักษณ์ได้โดยตรง แต่เราสามารถพิมพ์ได้โดยพิมพ์รหัสของสัญลักษณ์พิเศษนั้นๆ แทนได้ บทความนี้จะมาแนะนำสัญลักษณ์พิเศษที่เราใช้งานบ่อยๆ และวิธีการใช้งาน เพื่อให้การแสดงผลถูกต้องในทุกๆ เว็บราวเซอร์

Read more