อีกหนึ่งวิธีแก้ไขปัญหาคอมฯ ช้า

อะไรทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างเด่นชัดว่า เป็นปัญหาคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง สืบเนื่องมาจากมีโปรแกรมจำนวนมากเปิดขึ้นมาในขณะที่บู๊ตเข้า Windows เราอาจไม่สามารถมองเห็นเพราะตัวโปรแกรมจะรันในลักษณะอยู่เบื้องหลัง  ดังนั้น ถ้าอยากจะทราบว่า มีโปรแกรมอะไรทำงานในขณะที่เรากำลังบู๊ตเข้า Windows เราสามารถตรวจสอบได้จาก คำสั่ง msconfig ซึ่งจะเป็นการเปิดหน้าต่าง System Configuration นั่นเอง

Read more