วิธีแทรกตารางบน Microsoft Word

ตารางหรือ Table ส่วนประกอบสำคัญของเอกสาร ตารางประกอบด้วย 2 ส่วนเสมอ นั่นคือ แถว (Row) และ คอลัมภ์ (Column) และจุดตัดของ Row และ Column ก็คือเซลล์ (Cell) นั่นเอง ในเอกสารส่วนใหญ่

Read more