พื้นฐาน HTML ตอน รูปภาพ

เทคนิคการใส่รูปภาพบนเว็บ ในรูปแบบต่างๆ ถ้าเว็บไซต์ไม่มีรูป ก็ขาดสีสรรไปอย่างมาก ลองคิดดูเล่นๆ ถ้าคุณมีเว็บไซต์ มีแต่ข้อความ ไม่มีรูปภาพเลย แน่นอนผลดีคือ สามารถโหลดหน้าเว็บได้เร็ว แต่ผลเสียคือ เรื่่องความสวยงาม และความน่าสนใจ และอาจนำผลเสียตามมาได้ นั่นคือ คนไม่สนใจที่จะเข้ามาดูเว็บในคราวต่อไป ดังนั้น การทำเว็บ จึงต้องประกอบด้วยสองส่วนหลักๆ นั่นคือ ข้อความและรูปภาพ เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ส่วนเรื่อง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดีโอ นั่น เป็นอะไรที่ตามมาในภายหลังได้

Read more