พื้นฐาน HTML ตอน ตกแต่งบทความ

ใส่ข้อความอย่างไรให้สวยเหมือน Microsoft Word นอกเหนือจากการตกแต่งข้อความด้วยการปรับขนาด ขนาดสีสรรแล้ว ในแต่ละบทความด้วยภาษา HTML แล้ว ถ้าต้องการให้อ่านง่าย เราอาจจำเป็นต้องมีการกำหนดแต่ละบทความแยกเป็นย่อหน้า (papagraph) หรือการใส่เครื่องหมายข้อความนำ้หน้า เช่น ตัวเลข (Ordered List) หรือแบบสัญลักษณ์ (Unordered List) เป็นต้น เรามาดูราละเอียดกันเลยดีกว่าว่า จะมีคำสั่งอะไรบ้าง และมีวิธีการใช้งานอย่างไร

Read more