วิธีใช้งาน tag VIDEO บน HTML5

ทำความรู้จักแท็กวีดีโอ <VIDEO> ยังจำได้หรือไม่ว่า เวลาเราต้องการแทรกไฟล์วีดีโอบนเว็บไซต์ของเรา เราจะต้องมีการคำสั่งแท็ก <OBJECT> เพื่อให้เว็บบราวเซอร์ที่เราใช้ ดาวน์โหลดปลั๊กอินสำหรับการแสดงผลไฟล์วีดีโอขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงใช้คำสั่ง <EMBED> เพื่อโหลดปลั๊กอินที่ติดตั้งมาทำงานร่วมกับบราวเซอร์ ซึ่งรหัสหรือโค๊ตที่ได้จะค่อนข้างยาว และดูเหมือนว่าคำสั่งมีการใช้ซ้ำไป ซ้ำมาอีกด้วย แต่ปัญหายังไม่หมด ถ้าเพราะนำคำสั่งนี้ไปใช้งานต่างบราวเซอร์ เราอาจจำเป็นต้องติดตั้ง ปลั๊กอิน สำหรับการไฟล์วีดีโอนั้นๆ เพิ่มเติมอีก

Read more