วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร์แบบคนไอที

สุขภาพของคอมพิวเตอร์ของคุณ เป็นอย่างไร นอกจากการใช้งาน คุณเคยดูแลคอมพิวเตอ์ของคุณหรือเปล่า คนส่วนใหญ่ผมเชื่อได้เลยว่า ไม่ทราบว่าจะดูแลคอมพิวเตอร์ของเราอย่างไร ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ก็ใช้ไปวันๆ จนกระทั่งเกิดปัญหา ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องติดไวรัส หรือไม่ก็พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์เต็ม ท้ายสุดก็ใช้งานไม่ได้ ต้องพึ่งร้านคอมพิวเตอร์

Read more