Task Manager บน mac OS X

โปรแกรมค้างบน mac ถ้าพูดถึงโปรแกรมค้างบนระบบปฏิบัติการ Windows คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันดี และแนวทางแก้ไขปัญหาก็คือ การเปิดเข้า Task Manager (กดปุ่ม Ctrl+ALt+Del) และเลือกโปรแกรมที่ค้างและกดปุ่มมด้านล่าง End Task เพียงเท่านี้ โปรแกรมที่ค้างก็จะถูกปิดไปอัตโนมัติ แต่สำหรับผู้ใช้ mac OS X หล่ะ จะมีวิธีการเช่่นเดียวกันหรือไม่ คำตอบก็คือ มีครับ แต่วิธีการเรียกคำสั่ง จะแตกต่างกันออกไปบ้างเล็กน้อย

Read more