ปุ่มปรับภาษาบน Windows 8

เปลี่ยนปุ่มสลับภาษา Windows 8 อย่าสับสนกับบทความที่ผ่านมาน่ะครับ บทความที่ผ่านมาเป็นการติดตั้งภาษาอังกฤษของ Windows 8 ซึ่งตอนติดตั้งเป็นภาษาไทย เหตุผลเพราะใช้แผ่นติดตั้งภาษาไทยนั่นเอง แต่สำหรับหัวข้อคือ บทความแนะนำวิธีการปรับเปลี่ยนปุ่มสลับภาษา หรือที่เราถนัดใช้ปุ่มตัวหนอน (อยู่ใต้ปุ่ม Esc) ซึ่งค่าเริ่มต้นหรือ Default ของ Windows จะติดตั้งภาษาไทยให้ แต่ปุ่มสลับภาษาจะไม่ใช่ตัวหนอนที่คนไทยเราคุ้นเคย แต่เป็นปุ่ม Alt (left) + Shift หมายความว่า ให้เรากดปุ่มทั้งสองพร้อมกัน จะเป็นการเปลี่ยนจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง

Read more