วิธีตั้งค่าเมนูภาษาไทย บน mac

เราคนไทย ใช้เมนูภาษาไทย การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายๆ คนมักต้องการเปลี่ยนเมนูคำสั่งให้เป็นภาษาไทย ซึ่งถ้าเป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ รวมทั้งโปรแกรมการใช้งานหลักๆ ส่วนใหญ่ก็มักไม่ค่อยมีปัญหา นั่นคือ สามารถรองรับการเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทยได้  แต่สำหรับผมแล้ว ไม่แนะนำน่ะครับ เพราะการเรียนรู้คำสั่งภาษาอังกฤษ จะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้โปรแกรมอื่นๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับเพื่อนๆ น้องๆ ที่ต้องการเมนูภาษาไทย

Read more