Notepad มีปัญหาภาษาไทย

notepad คืออะไร notepad คือ โปรแกรมเล็กๆ ที่มีมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows ทุกๆ เวอร์ชั่น ใช้สำหรับการ note ข้อความโดยเฉพาะ ไม่สามารถใส่รูปภาพได้ แต่อย่างไรก็ตาม notepad ก็มีประโยชน์ไม่น้อย โดยเฉพาะในเรื่องการทำงานเกี่ยวกับเว็บไซต์

Read more