เกมส์กระดาน เกมส์หมากล้อม Tick5

เกมส์กระดาน เกมส์ยอดฮิตในอดีต ถึงแม้ว่าการเล่นกระดาน ไม่ว่าจะเป็นหมากรุก หมากฮอส หรือเกมส์หมากล้อม จะเป็นเกมส์ที่มีอายุการเล่นมาน้บสิบๆ ปี แต่ในความเป็นจริงแล้ว ก็ยังมีการเล่นอยู่ให้เห็นเป็นเนืองๆ อย่่างเกมส์หมากล้อม ก็เคยเห็นมีการแข่งขันในระดับจังหวัด ประดับประเทศ รวมทั้งระดับโลกมาแล้วเช่นกัน ถือได้ว่าเป็นเกมส์ที่ช่วยพัฒนาความคิด การจัดเรียงลำดับความคิด รวมทั้งพัฒนาสมองได้เป็นอย่างดี

Read more