วิธีแก้ปัญหาถ่ายภาพแล้วไม่เอียง

บ่อยครั้งที่เราถ่ายภาพแล้วปรากฏว่า ภาพที่ได้กลับเอียงไปเล็กน้อย ทั้งๆ ที่เรามีการตั้งกล้องไว้อย่างดีแล้ว มองภาพจากช่องมองภาพก็ดูสวยงาม แต่ผลที่ได้กลับไม่เป็นที่ถูกใจ ปัญหานี้มาจากปัญหาของเลนส์กล้องครับ เพราะเลนส์ปกติก็อาจมีปัญหาเหล่านี้ได้ แต่ถ้าต้องการให้ได้ภาพที่ตรงไม่เอียงกันจริงๆ คงต้องใช้เลนส์พิเศษแล้วครับ

Read more