Speed Shutter mode คืออะไร

ถ่ายภาพอย่างไร ให้ได้ภาพสวย การถ่ายภาพในแต่ละประเภท ก็มีวิธีการที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามสมบูรณ์แบบมากที่สุด สำหรับเรื่องการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ดูจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆ คนยังต้องการคำแนะนำและสนใจมาก 

Read more