Nike+ Fuelband SE อุปกรณ์ช่วยออกกำลังกาย

สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากขึ้น สังเกตได้จากตามสวนสาธารณะ ถนนหนทาง รวมทั้งกิจกรรมทางด้านออกำลังกายก็มีเพิ่มขึ้น และคนก็เข้าร่วมมากขึ้นด้วยเช่นกัน มิน่าเล่า อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวกับกีฬาก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน  อย่างหนึ่งที่หลายๆ บริษัทได้ออกอุปกรณ์ช่วยในการตรวจสอบและสรุปผลการออกกำลัง นั่นคือ อุปกรณ์ประเภท Activity Tracker ซึ่งจะทำให้เราทราบข้อมูลการออกกำลังกายว่า เดินไปกี่ก้าว  แม้กระทั่งเวลานานก็ยังมีการจับเวลา

Read more