วิธีโอนย้ายข้อมูลจากกล้องเข้าคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของการโอนย้ายไฟล์ออกจากกล้อง หลายๆ คน หลังจากถ่ายภาพได้แล้ว มักก็จะมีการโอนย้ายข้อมูลจากกล้องเข้าสู่คอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายข้อมูลออกจากหน่วยความจำหรือเมมโมรี่  ทั้งนี้จะได้มีพื้นที่เหลือในการถ่ายรูปครั้งต่อไป  แต่บางคนอาจต้องการโอนข้อมูลเพื่อนำใช้สำหรับการพิมพ์ หรือทำเป็น Photo Gallery ไว้ดูบนโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ 

Read more