รู้ได้ทันที โฟลเดอร์ไหนมีขนาดเท่าไหร่

ตรวจสอบขนาดโฟลเดอร์ได้ในคลิกเดียว การใช้คอมพิวเตอร์ สิ่งหนึ่งที่อาจเป็นปัญหาของการใช้งาน นั่นคือ พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์เต็ม ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆ คน ดังนั้น การตรวจสอบว่าโฟลเดอร์ไหนที่เก็บข้อมูลไว้มากเกินไป จะได้เข้าไปตรวจสอบและลบได้ถูก  โดยทั่วไปเราก็จะต้องเข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นๆ ผ่าน Windows Explorer จากนั้น ก็คลิกเลือกไฟล์ทั้งหมด และดูว่ากินพื้นที่เท่าไหร่ ซึ่งถ้าเรามีโฟลเดอร์จำนวนมาก คงไม่ดีแน่ เพราะจะต้องใช้เวลานานพอสมควร

Read more